Κ Λ Α Δ Ο Σ   Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ   Δ Α Σ Ω Ν
ΠΑ. ΣΥ. Δ.Υ.
Χαιρετισμοί

Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών - ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
κ. Αντώνης Σαρρής, Πρόεδρος Κλάδου

Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής ΤΕ.ΠΑ.Κ.
κ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης

Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρη Ι. Ηλιάδη
(αναγνώστηκε από το Διευθυντή Τμήματος Δασών, κ. Δημήτρη Χριστοφίδη)

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Ανδρέα Δημητρίου
(αναγνώστηκε από τον κ. Στέλιο Χριστοφίδη, Ανώτερος Λειτουργός Εκπαίδευσης
στη Δ/νση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας)


1o Μέρος: Η Δασική Εκπαίδευση στην Κύπρο: Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

"Η ιστορία της δασικής εκπαίδευσης στην Κύπρο μέχρι σήμερα"
κ. Ανδρέας Μαυρογιάκουμος, Διευθυντή Δασικού Κολεγίου Κύπρου

Συντονιστής: κ. Γιώργος Κωνσταντίνου,
Γραμματέας Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών

----------------------------

2o Μέρος: Τάσεις και Εξελίξεις στη Δασική Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο


"Challenges for higher forestry education between Bologna Process
and requirements of forest practice"
Prof. Dr. Siegfried Lewark, University of Freiburg, Germany

"Forest Education in U.K."
Prof. Dr. Andreas Ottitsch, University of Cumbria, UK

"Η δασική εκπαίδευση στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα"
Καθηγητής Δρ. Παύλος Ν. Ευθυμίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συντονιστής: Καθηγητής Δρ. Πέτρος Κερκίδης

----------------------------

3ο Μέρος: Οι Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Δασική Εκπαίδευση στην Κύπρο

Τοποθετήσεις από:

Εκπρόσωπο Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΤΕ.ΠΑ.Κ.
Καθηγητής, Δρ. Νικόλας Ιωάννου

Εκπρόσωπο Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων
κ. Γιώργος Παττίχης, Πρόεδρος Ένωσης

Εκπρόσωπο Συνδέσμου Δασοπόνων - Αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου
κ. Μάριος Χριστοδούλου, Πρόεδρος Συνδέσμου


Εκπρόσωπο Φοιτητικής Ένωσης Δασικού Κολεγίου Κύπρου
κ. Μαρίνος Κυριακίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου

Εκπρόσωπο Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών - ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.
κ. Αντώνης Σαρρής, Πρόεδρος Κλάδου

Συντονιστής: κ. Γιώργος Κωνσταντίνου
Γραμματέας Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών

----------------------------

4ο Μέρος: Ο Δρόμος Μπροστά

Εισαγωγική Ομιλία
Καθηγητής Δρ. Νικόλας Ιωάννου

"Ανάλυση του Προγράμματος Σπουδών με κατεύθυνση τη Δασολογία
στο νέο Τμήμα του ΤΕ.ΠΑ.Κ."

Καθηγητής Δρ. Πέτρος Κερκίδης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής ΤΕ.ΠΑ.Κ. για τη Δασολογία

Καθηγητής Δρ. Παύλος Ν. Ευθυμίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Δρ. Δημήτριος Αλιφραγκής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής ΤΕ.ΠΑ.Κ. για τη Δασολογία

Συντονιστής: Καθηγητής Δρ. Νικόλας Ιωάννου

---------------------------

Συμπεράσματα - Κλείσιμο
κ. Αντώνης Σαρρής, Πρόεδρος Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών


Ομιλίες / Τοποθετήσεις Ημερίδας με θέμα
"Το Μέλλον της Δασικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο - Αξιοποιώντας τη Διεθνή Εμπειρία"
19/3/2011

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου