Κ Λ Α Δ Ο Σ   Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ   Δ Α Σ Ω Ν
ΠΑ. ΣΥ. Δ.Υ.
Χοροεσπερίδα Κλάδου 21/1/2010
Χοροεσπερίδα Κλάδου 1/2/2008

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου

Ημερίδα "Το μέλλον της δασικής εκπαίδευσης στην Κύπρο - Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία"
19/3/2011 ΤΕ.ΠΑ.Κ, Λεμεσός
Εκδρομή - 20/3/2011: Δασικό Κολέγιο, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους, Βοτανικός Κήπος Τροόδους, Λόφου