Κ Λ Α Δ Ο Σ   Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ   Δ Α Σ Ω Ν
ΠΑ. ΣΥ. Δ.Υ.
Ο Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δασών - ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. σε συνεργασία με το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  διοργάνωσε Ημερίδα  με θέμα "το μέλλον της δασικής εκπαίδευσης στην Κύπρο - αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία". Η ημερίδα εντασσόταν στις εκδηλώσεις του Κλάδου για να τιμηθεί το Διεθνές Έτος Δασών 2011 αλλά και η Παγκόσμια Μέρα Δασοπονίας (21 Μαρτίου). 

Η Ημερίδα, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις 19 Μαρτίου, 2011, από η ώρα 9:00 - 15:00 στο Αμφιθέατρο "Πεύκιος Γεωργιάδης" του ΤΕ.ΠΑ.Κ. στην οδό Αθηνών στη Λεμεσό συνδυάστηκε με επίσκεψη στις 20 Μαρτίου, 2011, στο Δασικό Κολέγιο και στο Τρόοδος.

Στην Ημερίδα κλήθηκαν και παράστηκαν για να μιλήσουν εμπειρογνώμονες/ καθηγητές από το εξωτερικό (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία), το ΤΕ.ΠΑ.Κ. και η Συμβουλευτική Επιτροπή που ορίστηκε για μελέτη του θέματος της δασολογίας, το Τμήμα Δασών και το Δασικό Κολέγιο, εκπρόσωποι των διαφόρων κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανισμών που έχουν σχέση με το αντικείμενο, κλπ. Έχουν επίσης κληθεί να χαιρετίσουν την Ημερίδα οι έντιμοι Υπουργοί Παιδείας και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Το θέμα της δημιουργίας σχετικού με τη δασολογία Τμήματος στο ΤΕΠΑΚ αποτελεί πάγιο αίτημα του Κλάδου μας, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η δασική εκπαίδευση και έρευνα στον τόπο μας. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι προς όφελος και των κυπριακών δασών και του κυπριακού φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, αλλά και της κοινωνίας μας ευρύτερα.

Η απόφαση για να οριστεί το 2011 οριστεί ως Διεθνές Έτος Δασών λήφθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη βελτίωση της πληροφόρησης σε όλα τα επίπεδα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αειφόρου διαχείρισης, στη συντήρηση και βιώσιμη ανάπτυξη όλων των τύπων δασών, προς όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών.
Ημερίδα με θέμα :
"Το μέλλον της δασικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο -  αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία"
Αμφιθέατρο "Πεύκιος Γεωργιάδης" - ΤΕ.ΠΑ.Κ., Λεμεσός,
Σάββατο, 19 Μαρτίου, 2011, ώρα 09:00 - 15:00

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου

Σκοποί της Ημερίδας:

  • η καταγραφή της παρούσας κατάστασης αναφορικά με την παρεχόμενη δασική εκπαίδευση στην Κύπρο - με τα προβλήματα και τα αδιέξοδα της μέσα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον,
  • η ανάδειξη της διαχρονικής σημασίας και αξίας της ύπαρξης κέντρου δασικής εκπαίδευσης στην Κύπρο,
  • η ανάδειξη της αναγκαιότητας αναβάθμισης της παρεχόμενης δασικής εκπαίδευσης,
  • η προβολή και ανάλυση των προοπτικών που ανοίγονται και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προωθούμενη κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου της δασολογίας από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και
  • η ενίσχυση και εμπλουτισμός της συζήτησης και της όλης προσπάθειας με την εμπειρογνωμοσύνη ειδικών από άλλες χώρες.